Açıklama

BL3101 3100 mAh Lityum İyon Batarya

PNC370 Batarya

PNC380 Batarya