Konya Büyükşehir Belediye BaşkanlığıKonya, Türkiye’nin yüz ölçümü bakımından en büyük ili ve en kalabalık yedinci şehri. 31 ilçeden oluşan Konya’da 2.079.225 kişi yaşamaktadır. 2014 yılında çıkan 6360 sayılı kanunla il sınırlarının Büyükşehir belediyesinin mülki sınırlarını oluşturması ile başlayan geniş saha iletişim sistemi ihtiyacına son noktayı Hytera koydu. 1,350 Terminal, 17 İletişim İstasyon Noktası ve 55 Kanal’dan oluşan DMR Tier III Trunk iletişim sistemi üzerinden artık bütün belediye unsurlarının konum bilgileri, görev durumları ve oluşması durumunda acil durum mesajları merkezi sistemden izenebilmekte, Konyanın muhtelif ilçelerine dağılmış binlerce kullanıcıya tek bir tuşla çağrı yapma imkanı tanıyan sistem aynı zamanda gerekmesi durumunda bireylerle de tek tek görüşme imkanı sunuyor. Ses haberleşmesi konusunda benzersiz özelliklere sahip sistem, scada ve diğer otomasyon ihtiyaçlarına cevap verir durumda kapsamlı ve her türlü doğal afet durumunda yedekliliği sağlayacak şekilde özel donanımlarla entegre edilerek kuruldu.